Bikubenfonden - et storstilet naturprojekt på Fyn

Hvad gør en fond, når den har investeret i et stort naturområde og ønsker at få danskerne til at opdage områdets potentiale? Den kontakter TTF.

Bikubenfonden er en uafhængig fond, der arbejder med en bredspektret indsats inden for kultur og sociale problemstillinger. Fonden er desuden engageret i pleje og bevaring af dansk natur. I 2005-2006 erhvervede fonden et 585 hektar stort, sammenhængende naturområde på Fyn. Gennem en strategisk indsats og omfattende naturpleje har fonden skabt et kultur- og landskabshistorisk monument, som kan nydes af offentligheden nu og i fremtiden. Området bærer i dag navnet ’Svanninge Bjerge’.

'Vi valgte netop dette område, fordi det har en helt unik variation i jordbund og terræn, der som det eneste sted i landet kan illustrere hele Danmarks vegetations- og skovhistorie – fra sidste istid og frem til nu. I området findes en rigdom af natur- og kulturhistoriske spor med en meget varieret jordbund, bakker og våde lavninger, der har givet flora og fauna helt særlige betingelser. Alt dette ønskede vi at sikre for eftertiden ved at drive området på naturens betingelser,' forklarer Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen.

Første kontakt

Fondens direktion kontaktede os og spurgte, om vi ville komme med et bud på, hvordan der over en årrække kunne produceres flotte, men ikke mindst gennemtænkte, billeder. Billeder, som efterfølgende skulle kunne sættes ind i en overordnet, strategisk kontekst og fortælle om samtlige delprojekter i området med et samlet udtryk.

Det blev startskuddet til en lang planlægningsproces og en serie af møder med projektets ansvarlige i København samt skovfogeder, naturformidlere, driftsledere, biologer, ingeniører og landskabsarkitekter i Svanninge Bjerge. For at lave et konkret oplæg til fonden, skulle vi nemlig først lære så meget som muligt om området.

Projektet gennemført

Møderne og den lange planlægningsproces bar frugt, og fondens bestyrelse bevilgede midler til at gennemføre et omfattende fotoprojekt der, så vidt vi ved, ikke har set magen i Danmark. Med visualiseringsprojektet i Svanninge Bjerge fik vi samtidig et stort ansvar. I løbet af en periode på tre år besøgte vi området hver af de fire årstider og visualiserede naturens dynamik på en hidtil uset måde. 

'Det er afgørende for os, at alle de projekter, vi involverer os i, kommer så mange danskere til gode som overhovedet muligt. Derfor er vi glade for og stolte over, at det blev TTF, som dokumenterede Svanninge Bjerges unikke karakter med enestående billeder. Håbet er at sprede begejstring og stolthed blandt befolkningen over den fantastiske natur, vi så at sige alle sammen har i vores egen baghave,' siger Søren Kaare-Andersen.

Herunder et link til projektets hjemmeside: