Blænde

Hvis man vil være en dygtig fotograf, er det afgørende at forstå og have kontrol over blænden. Blænden doserer lyset, som strømmer ind gennem objektivet. Desuden giver den kontrol over dybdeskarpheden. 

Blænden

Blænden er et af de tre vigtigste værktøjer, du finder i dit kamera. Med blænden styrer du, hvor meget og hvordan lyset kommer ind gennem objektivet. Hvis du vil opnå perfekte billeder, skal du have fuldstændig kontrol over blænden.


Rent fysisk er blænden en gruppe lameller i objektivet, som kan justeres indbyrdes, så de lukker enten mere eller mindre lys igennem. Lamellerne er i stand til at glide ind over hinanden, imens blændeåbningen gøres enten mindre eller større. Det ville ikke være forkert at sammenligne blænden med pupillen i dine øjne.


Når blændetallet er lille (f/2), kaldes det for en stor blændeåbning, fordi der bliver lukket meget lys gennem objektivet. Når blændetallet er stort (f/22), er der tale om en lille blændeåbning, fordi der kun lukkes meget lidt lys gennem det lille hul mellem lamellerne. 

Blænden doserer lyset

Blænden er af ekstremt stor betydning for fotografiet, da man ved hjælp af dette værktøj effektivt kan kontrollere, hvor meget eller hvor lidt lys der vandrer gennem objektivet. Kombinationen af blænde, lukkertid og ISO-værdi gør det muligt at fotografere under næsten alle tænkelige lysforhold.

Et lille blændetal kombineret med en lang lukkertid vil lukke store mængder lys ind i kameraet, og derved gøre det muligt at fotografere i fx skumringen, hvor der kun er meget lidt lys tilgængeligt.

Et stort blændetal kombineret med en kort lukkertid vil kun slippe meget lidt lys ind og gøre det muligt at fotografere i selv meget kraftigt sollys.

Blænde og dybdeskarphed

Blænden er desuden bestemmende for dybdeskarpheden, dvs. hvor stor en del af billedet, der bliver skarpt. Dybdeskarpheden er et særdeles vigtigt, kreativt værktøj, når man fotograferer.

I nogle tilfælde kan det være en fordel for billedet, at baggrunden bliver sløret, og fokus kun ligger på hovedmotivet (lille dybdeskarphed). I andre tilfælde kan det være en fordel at have både forgrund, midten og baggrunden skarp (stor dybdeskarphed).

Et lille blændetal, fx f/2, er ensbetydende med en meget lille dybdeskarphed. Et stort blændetal, fx f/32, er ensbetydende med en større dybdeskarphed. Imellem disse to ekstreme værdier giver objektivet mulighed for at vælge en lang række alternativer.

Brug blænden

Alle professionelle fotografer vil hurtigt kunne blive enige i, at blænden er et vigtigt værktøj. Uanset hvilket kamera, man er indehaver af, vil blænden derfor være nemt tilgængelig og ukompliceret at kontrollere.

Blænden kontrolleres som regel ved hjælp af et kommandohjul, så man hurtigt kan køre op og ned ad blændetalsskalaen. Det er en stor fordel at kunne ændre hurtigt på blænden, specielt hvis man fotograferer i situationer, hvor der hurtigt kan opstå uventede motiver, eller hvor lyset kan skifte uden varsel.

På toppen af dit kamerahus sidder der med stor sandsynlighed et såkaldt programhjul. Afhængig af kameramodel varierer betegnelserne på dette hjul en smule. På hjulet har du mulighed for at vælge mellem de halvautomatiske programmer S (på nogle kameraer Tv) og A (eller Av). De står for henholdvis lukkertidsprioritet (S/Tv) og blændeprioritet (A/Av).


Hvis du vil arbejde kreativt med blænden, bør du vælge program A, hvilket betyder, at du stiller blænden, og kameraet herefter automatisk indstiller den tilsvarende lukkertid. De fleste kameraer har også indstillingen P (program). Hvis man vil have kontrol over sit kamera og dermed sine billeder, kan det stærkt anbefales at undgå denne indstilling.

Blænden er et værktøj, man bør kunne indstille hurtigt, præcist og uden at tænke for meget over det. Derfor er det vigtigt at kende indstillingerne på dit kamera. I kameraets manual kan du læse meget mere om, hvilke muligheder der ligger i dit udstyr. Hvis du aldrig tidligere har anvendt blænden som kreativt værktøj i din fotografering, kan det anbefales at gå i gang med det samme. Bedre resultater vil hurtigt kunne ses.

Nu har du læst om blænden. Hvis du ikke tidligere har læst om lukkertiden, vil den være det næste logiske skridt at lære mere om.