Ordliste


Ordliste

Som nybegynder møder man ofte ukendte ord eller begreber i manualer, bøger, på hjemmesider, i computerprogrammer eller under samtaler med andre fotografinteresserede. Nedenstående ordliste har til formål at yde hjælp i en tid, hvor der til stadighed introduceres nye begreber i den fotografiske verden.

Hvis du ikke kan finde ordet forklaret i listen på disse sider, kan du evt. prøve at søge efter en forklaring på www.google.com eller www.wikipedia.com

8-bit color/gråtone

I en 8-bit farvefil/billede er der knyttet otte bits til hver enkelt pixel, hvilket resulterer i 256 farver eller grå nuancer.


24-bit color

I en 24-bit color fil/billede er der knyttet 24 bits til hver enkelt pixel svarende til 16,7 millioner farver.


Analog
Data, som transmitteres analogt, repræsenteres elektronisk af en ubrudt, sammenhængende kurve svarende til de oprindelige signaler. Eksempler på analoge (program)kilder er traditionelle filmbilleder, grammofonplader eller kassettebånd.


Bit
Digital information i form af enten 1 eller 0 (on/off).


Brightness
Lysstyrke. En pixel's lysstyrke defineres almindeligvis i et område gående fra værdien 0 (sort) til 255 (hvid).


Buffer
Midlertidigt lager, der typisk ligger i computerens RAM-hukommelse (arbejdshukommelse). Bufferen gør det muligt for CPU'en (processoren) hurtigt at bearbejde data, inden de sendes videre til eksempelvis en printer. Moderne digitalkameraer indeholder også en buffer, som gør det muligt at optage flere billeder i streg, imens de første i serien gradvist gemmes på hukommelseskortet.


Byte
Samling af digital information. 1 byte = 8 bits.


Bandwidth
Båndbredde. Angiver mængden af information, der kan bevæge sig mellem to punkter indenfor et givent tidsrum.


Calibration

Kalibrering/farvejustering af to enheder i forhold til hinanden. Eksempelvis skærm/printer.


CMOS (ComplimentaryMetalOxideSemiconductor)
Sensor(er), der indfanger lyset i et digitalt kamera.


CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black/K)
Et af flere farvekodnings-systemer, der anvendes i den grafiske industri for at kombinere primærfarverne med henblik på at producere et fire-farvet billede. CMYK-systemet er baseret på subtraktive primærfarver (cyan, magenta, yellow) og sort. Sidstnævnte beskrives som K eller keyline, da sats (tekst) ligger i dette lag/på den sorte film. (Cyan - procesblå, magenta - purpur eller procesrød, yellow - gul, black/k - sort).


Color correction
Korrektion af farve og -mætningsgrad.


Compact Flash Card (CF-kort)
Hukommelses-kort/medie, der bl.a. anvendes i digital kameraer til lagring af optagelserne. Informationerne på kortet kan slettes når som helst - enten når billederne er blevet overført til computeren, eller hvis de ikke skal bruges.


Compression
Komprimering af data med henblik på at reducere filstørrelsen. Datakomprimeringen kan være 'lossy', det vil sige højkomprimeret (som f.eks. JPEG-filer) eller 'lossless'- mindre komprimeret - som TIF-filer. Største komprimeringsgrad opnås ved hjælp af 'lossy-teknikken'.


Contrast
Kontrast. Forskellen mellem lyse og mørke dele i et billede.
· Høj kontrast: billedet indeholder mange mørke henholdsvis lyse elementer
· Medium kontrast: jævn fordeling af forholdet mellem sort og hvid
· Lav kontrast: lille forskel mellem de sorte og hvide værdier i billedet.


CPU (Central Processing Unit)
Den centrale styreenhed. Denne chip behandler stort set alle informationer i en computer.


Data
Fælles betegnelse for alt fra input og output til information, der gemmes på en computers harddisk. For at en computer kan arbejde med data, skal disse være i digital form, det vil sige 'opløst' i ét-taller eller nuller.


Default setting
Grundindstilling/fabriksindstilling.


Densitometer
Instrument, der måler mængden af lys, som reflekteres eller transmitteres af et en genstand - f.eks. et fotografi.


Digital
System eller enhed, som rummer information (data), der kan gemmes eller opereres/aktiveres ved hjælp af on/off-impulser, således at hvert enkelt informations-element har en præcis eller periodemæssig ensartet værdi (kode).


Digital camera
Digitalkamera. Et kamera, som er i stand til at indfange lys og konvertere det til digitale billeder.


Digital Image
Billede bestående af pixels.


Digital Zoom
Ved hjælp af den digitale zoomfunktion er det muligt at øge objektivets zoomgrad. I forbindelse med anvendelsen af digital zoom beskæres (croppes) billedets midtpunkt og gendannes i den ønskede forstørrelses- eller opløsningsgrad. Derfor koster digitalzoom billedkvalitet.


Download
Overførsel af filer/dokumenter til computeren.


DPI (Dots Per Inch)
Punkter pr. tomme. Udtryk for den opløsningsevne/grad en printer eller en computerskærm kan levere. Printere har sædvanligvis en opløsningsgrad på 300 DPI og de fleste monitorer 72 DPI.

Driver
Operationsprogram, der indeholder instruktioner, som gør en computer i stand til at kommunikere med en ekstern enhed - et digital kamera, en scanner eller en printer mv.


Exif (Exchangable image format)
Lille tekstfil hvor man bl.a. kan læse hvilke indstillinger, der blev anvendt, da billedet blev eksponeret.


Export
Overførsel af data/information fra én computer til en anden, fra ét program til et andet, én fil til en anden eller fra én enhed til en anden.


File
Fil/dokument. Samling af informationer som tekst, data, eller grafik/billede, der gemmes på en harddisk eller en diskette mv.


File Format
Fil/dokument-type som f.eks. grafikfiler af typen TIFF, JPEG (JPG), RAW, GIF, EPS eller PNG. Filtypen har stor betydning for, hvor meget plads det færdige billeder optager på harddisken eller hukommelseskortet.

IrDA
Komprimerings-format. Standard, udviklet af The Joint Photographic Experts Group, som muliggør komprimering af grafik/billeder. Formatet er baseret på en såkaldt 'lossy' komprimerings-algoritme, hvilket medfører minimal svækkelse af billedkvaliteten.

JPEG Compression
Trådløs dataoverførsel. Standarden for trådløs, infrarød overførsel af information/filer mellem f.eks. to computere fastlægges af The Infrared Data Association.

Kilobyte
Hukommelsen i computer, på en disk eller størrelsen af et dokument udtrykkes ved hjælp af bytes. 1 Kilobyte svarer til 1024 bytes.

LCD
Liquid Crystal Display. Farvedisplay/skærm indbygget i f.eks. digitalkameraer, der gør det muligt at se digitale optagelser.

Lossless Compression
Komprimerings-system/teknik, der ikke resulterer i forringelse af originalen.

Lossy Compression
Komprimerings-system/teknik, der fjerner unødig information/data i forbindelse med komprimeringen. Teknikken medfører en minimal reduktion af billed/grafik-kvaliteten. JPEG-komprimeringsteknikken er af lossy-typen.

Mask
Afmasking. Afgrænsning af bestemte billedsegmenter/område med henblik på at begrænse billedredigeringsarbejdet.

Megabyte (MB)
1Megabyte = 1 million bytes (1,048,576 bytes).

Megapixel
Udtryk for antallet af pixel i millioner. I teorien vil det sige, at desto flere pixel'er, der er indeholdt i et billede, desto højere bliver opløsningsgraden og dermed kvaliteten. Der er dog mange andre faktorer, som har betydning for kvaliteten af det færdige billede: når antallet af pixel øges, bliver det enkelte pixel-element mindre, og evnen til at opfange lys bliver dermed dårligere. Det samme gælder for farvedannelsen. Det er derfor meget vigtigt, at den benyttede CCD- eller CMOS-chip er af meget høj kvalitet.

Nickel Metal Hydride Battery (Ni-MH)
Denne batteritype anbefales til brug i digitale kameraer. Dels på grund af deres høje ydeevne, som er 50 procent større i forhold til nikkel kadmium batterier (Ni-Cd). Dels fordi disse batterier kan genoplades op til 1.000 gange uden at tabe effekt. Dels fordi de er hurtige at genoplade, og dels fordi de bevarer en høj ydeevne længere end andre batterityper.

Palette
Farveoversigt/palet. Viser alle tilgængelige farvemuligheder/kombinationer. Via paletten kan brugeren vælge, hvilke farver, der arbejdes med. Vær opmærksom på, at valg af mange farvemuligheder øger den samlede datamængde. Dermed reduceres arbejdshastigheden. Er din palet fx baseret på 24-bit farver, rummer den mere end 16,7 millioner farvekombinationer.

Pixel
Det mindste element i et digitaliseret billede.

Plug and Play
Automatisk installationsproces, der anvendes i forbindelse med tilslutning af printere, CD-drev, modems m.v. til en computer. Installation/tilkobling af nye enheder registreres automatisk af computeren, der dels fører brugeren gennem opsætnings- og installationsprocessen, og dels selv rækker ud efter de nødvendige filer.

RAM
Random Access Memory - arbejdshukommelse. Computerens processor benytter RAM-hukommelsen som midlertidig opbevaringsplads i forbindelse med udførelsen/bearbejdelsen af kommandoer, programmer, databehandling og arbejdsprocesser. Data opbevaret i RAM-hukommelsen forsvinder dog i samme øjeblik, der slukkes for strømmen, eller hvis computeren går ned. Jo større antal RAM, computeren er udstyret med, desto hurtigere arbejder den.

Resize
Ændring af den horisontale og/eller den vertikale størrelse af et billede.

RGB
Rød, grøn, blå (Red, Green, and Blue) er primærfarver, der anvendes til at danne farver på computerskærme, tablets, mobiltelefoner og fjernsyn.

Saturation
Farvemætning. Udtryk for en ren farveværdi uden 'tilsætning' af hvid. Hvis en farve er 100 procent mættet, indeholder den ikke hvidt.

Smoothing

Udglatning. 'Filter', der anvendes til at nedtone forskelle i pixel'er, som støder op til hinanden. En udglatning kan reducere kontrasten en anelse, og billedet kan forekomme lidt ufokuseret.

Unsharp Mask
Filter, der anvendes til både at forstærke kanter/omrids og frembringe skarphed i let uskarpe områder af billedet. Processen udføres normalt i billedbehandlingsprogrammet.

USB (Universal Serial Bus)
Port. Tilslutningen af eksterne enheder simplificeres, hvis enheden kobles op via en USB-port, idet computeren straks 'genkender'/registrerer enheden.

Filters/Optiske
Optiske filtre af glas eller acetat, som anbringes foran objektivet med henblik på at ændre karakteristikken eller for at skabe specielle effekter.

Filters/Software
Software-filtre anvendes til manipulation af et billede. Et program som Adobe Photoshop kan ved hjælp af dets indbyggede softwarefiltre fx gøre et sløret billedet skarpere.

GIF
Graphic Interchange Format. Rasterbaseret, grafisk filformat.

GB (Gigabyte)
Hukommelseskapacitet. 1 GB = ca. 1000 millioner bytes - svarende til 1.000 Megabytes (1,073,741,824 bytes = 1024 megabytes).

Gray Scale
Gråskala.

Hue
Farvebeskrivelsesniveau/skala. Begreb, der beskriver/dækker hele farvespektret.

Histogram
Grafisk analyseværktøj, der kan anvendes til at identificere problemer med kontrast og den dynamiske bredde i et billede. Histogrammer er et standard værktøj i de fleste billedbehandlingsprogrammer.

Image Resolution
Billedopløsning - for eksempel antallet af pixel's pr. tomme eller millimeter.

Ink-Jet Printer
Blækprinter. Relativt billigt alternativ til en laserprinter. En blækprinter 'former' tekst og billeder/grafik ved hjælp af blækpunkter. Farve-blækprintere understøtter mange forskellige formater og udskrivningsopløsninger.