Københavns Universitet - 'Sæt pris på naturen'

Hvad er den danske natur værd i kroner og øre? Det er et godt spørgsmål, som 22 forskere giver deres bud på i en bog, hvor vores opgave var at samle resultaterne og gøre dem let tilgængelige.

Gennem de sidste 25-30 år er der udført en stor mængde miljøøkonomisk forskning i Danmark, og en god del af forskningen har netop værdisat den danske natur. I dag kan vi derfor i væsentlig grad sætte pris på naturens goder - også i kroner og øre - og budskabet fra samtlige undersøgelser er, at danskerne i al almindelighed er villige til at betale ganske meget for at sikre natur- og miljøgoder.

I internationale forskerkredse er kvaliteten af den miljøøkonomiske forskning i Danmark højt anerkendt. Imidlertid kommer den opnåede viden kun i begrænset omfang til udtryk i de analyser og modeller, som understøtter politiske beslutninger.

I bogen 'Sæt pris på naturen' giver forskerne deres bidrag til at forsøge at bringe naturens værdi ind i beslutningsgrundlaget. Der introduceres en lang række overvejelser, som knytter sig til anvendelse af værdisætningsstudier til brug for forberedelsen af politiske beslutninger. Der gives også et overblik over en række af de vigtigste danske studier gennem tre årtier, som "sætter pris på naturen", samt en introduktion til de mest almindelige metoder inden for værdisætning.

Bogen indeholder en lang række case-bidrag udarbejdet af danske forskere, og den formidler de miljøøkonomiske værdistudier på en måde, så de kan indgå i undervisningen i økonomi, samfund og forvaltning på gymnasie- og bachelorniveau. Projektet, som har resulteret i den nye bog, er støttet af 15. Juni Fonden.

Vores opgave i relation til bogen var at gøre forskningsresultaterne let tilgængelige. Det involverede sproglig bearbejdelse, layout samt produktion af både illustrationer og relevante billeder. Herunder overlader vi ordet til Jørn Jensen, som er en del af redaktionsgruppen på Københavns Universitet.

'TTF ved Casper og Karina Tybjerg har med ildhu stået for såvel fotos som grafisk tilrettelæggelse, kontakt til trykkeri m.v. i forbindelse med udarbejdelsen af bogen "Sæt pris på naturen". Bogen er på 176 sider plus omslag og rummer 68 af Caspers højkvalitetsfotos pakket ind i Karinas meget fornemme layout. Det har været en fornøjelse og trygt for bogens redaktionsgruppe at samarbejde med Casper og Karina, der med indsigt, overblik, stor grundighed og ikke mindst vedholdende blik for detaljerne har leveret et helt igennem professionelt stykke arbejde og et produkt, som vi med stolthed kan vise frem.'

Bogen blev trykt i begrænset oplag. En gratis version af E-bogen kan downloades via dette link: