Sælprojekt - naturfotografi kræver tålmodighed

Naturfotografi kræver tålmodighed. Efter to døgn under en død sæl var Casper Tybjergs lige ved at løbe tør. Alligevel kom projektet i mål.

Da vi underskrev samarbejdsaftalen på et ambitiøst projekt, der skal sætte effektivt fokus på sælernes univers, var vi godt klar over, at der ville blive store udfordringer. Mest af alt fordi vi blev bedt om at producere billedmateriale og videosekvenser under komplicerede arbejdsforhold af motiver, som sjældent eller aldrig før var blevet dokumenteret. Men der er stor forskel på 'umuligt' og 'svært'. Selvom projektet endte med at tage fire år at gennemføre, kom det i mål. 

Der er masser af sæler i Danmark

Vi har arbejdet intenst med de to forskellige sælarter i indre, danske farvand, nemlig den spættede sæl og den langt større gråsæl. Der er masser af sæler i Danmark, og dermed mulighed for at lave billeder af dem, men under dette projekt var det ikke nok at lave flotte billeder og filmklip. Vores opgave var derimod at lave materiale med høj formidlingsmæssig værdi med særlig fokus på helt bestemte begivenheder i sælernes liv. Det er selvsagt en del mere kompliceret end at lave almindelige billeder, fordi det kræver, at man er til stede på et bestemt tidspunkt og desuden, at sælerne ikke er opmærksomme på fotografen.

Her er et uddrag fra vores drejebog. Bemærk, at hver begivenhed sjældent eller aldrig tidligere er dokumenteret:

Gråsæl parring – tjek
Spættet sæl diegivning – tjek
Gråsæl rivalisering – tjek
Spættet sæl fældning - tjek
Gråsæl fødsel – tjek
Gråsæl diegivning – tjek

Praktiske og tekniske udfordringer

Det er ingen enkel sag at fotografere sæler i deres naturlige habitat, som er præget af utrolig ufordelagtige forhold for både kamera og fotograf. Ufordelagtighederne tæller blandt andet ustabilt vejr, tidevand, fygesand og tæt ved nul muligheder for at gemme sig. Desuden findes der ingen manual for, hvordan man skal gøre. Derfor var vi nødsaget til, baseret på egne erfaringer, at opfinde kreative løsninger efterhånden som projektet udviklede sig.

Tålmodighed betaler sig

Resultatet af indsatsen er et stort og omfattende billed- og videomateriale, som nu er placeret hos Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Dele af materialet er blevet til en permanent udstilling om sælernes liv, andre er blevet publiceret i bøger, film, magasiner og TV-programmer.

Dette projekt var aldrig kommet i mål uden en stor indsats fra et større netværk af eksperter og folk med stor, lokal indsigt på sælernes vidt forskellige habitater. Vi skylder tak til alle, der har hjulpet projektet på vej.

’Da vi kastede os ud i projektet med at portrættere sæler i billeder og film var Casper og jeg ganske klar over, at det ville blive en udfordring både teknisk og logistisk. Sæler er ekstremt sky og befinder sig tilmed på utilgængelige lokaliteter, hvor naturens luner hurtigt kan sætte en stopper for alle optagelser. Derfor er jeg virkelig glad for at projektet, trods mange problemer og hindringer undervejs, i den grad er lykkes. Vi er nu i stand til at vise den danske befolkning en side af vores natur, som kun de færreste har haft det privilegium at opleve. Og endda i en kvalitet uden sidestykke,’ fortæller Lasse Fast Jensen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet.